• Dekket sølvbryllupsbord til Rachel og Alfred Thommassen på Skogly ved Ågedalstrand da Bjelland. Audnedal.
    Photo: Ukjent, / Historiske Foto- Marnardal og Audnedal (Copyright)

Dekket sølvbryllupsbord til Rachel og Alfred Thommassen på Skogly ved Ågedalstrand da Bjelland. Audnedal.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to