• Bjelldøler og Grindøler møtes i "Skogen".
    Photo: Hefteli, Knut Knutson / Historiske Foto- Marnardal og Audnedal (Copyright)

Bjelldøler og Grindøler møtes i "Skogen".

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to