• Kjetil Werdal anviser på Øvre Ågedal skytebane. Audnedal.
    Photo: Hefteli, Knut Knutson / Historiske Foto- Marnardal og Audnedal (Copyright)

Kjetil Werdal anviser på Øvre Ågedal skytebane. Audnedal.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to