• Vegbygging etter 2. verdenskrig på Holte, Konsmo i Audnedal.
    Photo: Ukjent, / Historiske Foto- Marnardal og Audnedal (Copyright)

Vegbygging etter 2. verdenskrig på Holte, Konsmo i Audnedal.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to