• To små søte tuller. Torveid Rydlende og Gudny Ågedal.
    Photo: Ukjent, / Historiske Foto- Marnardal og Audnedal (Copyright)

To små søte tuller. Torveid Rydlende og Gudny Ågedal.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to