• Portrett av Allis Synøve Flottorp som grønnruss. Grindheim.
    Photo: Ukjent, / Historiske Foto- Marnardal og Audnedal (Copyright)

Portrett av Allis Synøve Flottorp som grønnruss. Grindheim.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to