• Interiør fra stua til Rachel og Alfred Thommassen, Ågedalstrand i Bjelland senere Audnedal.
    Photo: Ukjent, / Historiske Foto- Marnardal og Audnedal (Copyright)

Interiør fra stua til Rachel og Alfred Thommassen, Ågedalstrand i Bjelland senere Audnedal.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to