Menu 0
Close
  • Deligensen er blitt motorisert. Lastebil og sjåføren ved Ågedalstrand i Audnedal.
    Photo: Ødegård, Rachel Jakobsdatter / Historiske Foto- Marnardal og Audnedal (Copyright)

Deligensen er blitt motorisert. Lastebil og sjåføren ved Ågedalstrand i Audnedal.

  • Tags

+ Add


Do you want to use the image?

Order image

1 comment

Trolig Ford TT (lastebilversjonen av T-modellen), ca. 1920-23.

Add a comment

Add to a list

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order image