• Portrett av Gurine Refsnes fra Grindheim.
    Photo: C. Kørner Stav/Kirstiansand / Historiske Foto- Marnardal og Audnedal (Copyright)

Portrett av Gurine Refsnes fra Grindheim.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to