• Portrett av ungdommer fra Valand og Langenes i Konsmo senere Audnedal.
    Photo: C. Christensen Thomhaw / Historiske Foto- Marnardal og Audnedal (Copyright)

Portrett av ungdommer fra Valand og Langenes i Konsmo senere Audnedal.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to