Menu 0
Close
  • Fødselsdagselskap på Seland i Konsmo.
    Photo: Ukjent, / Historiske Foto- Marnardal og Audnedal (Copyright)

Fødselsdagselskap på Seland i Konsmo.

  • Tags

+ Add


Do you want to use the image?

Order image

1 comment

Dere etterspør informasjon om Dagny og Solveig Skjævesland. De var henholdsvis min mor og tante. Både Dagny og Solveig var født i Konsmo og vokste opp på Hommemoen. Foreldrene var Åsmund og Ingrid Skjævesland (født Tisland). Hele familien endret navnet til Skjevesland. Dagny ble født i 7.2.1928 og døde i Sarpsborg 5.6.2013. Hun het da Dehlin i etternavn. Solveig ble gift med Kristen Valborgland. Hun ble født 17.6.1924 og døde i Grimstad 22.8.2004.

Add a comment

Add to a list

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order image