• Portrett av Ole Ubostad og døtrene Anna og Mari Seland. Grindheim.
    Photo: Hans Maartmann / Historiske Foto- Marnardal og Audnedal (Copyright)

Portrett av Ole Ubostad og døtrene Anna og Mari Seland. Grindheim.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to