• Lasteruta kjører inn på Sveindalsferja som gikk over Mandalselva. Grindheim.
    Photo: Øydna, Søren Tobiason / Historiske Foto- Marnardal og Audnedal (Copyright)

Lasteruta kjører inn på Sveindalsferja som gikk over Mandalselva. Grindheim.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to