• Robåt, fotografert i forbindelse med notkast etter krøkle ved Langodden i Furnesfjorden i Mjøsa. Da dette fotografiet var båten anslagsvis 15-20 meter fra land, og karene i båten var antakelig klare til å kaste den finmaskete krøklenota overbord. Det ene nottauet befant seg på land, og det andre skulle antakelig ros i land etter at nota var kastet. Ved inndraing ble den til en U-formet nettpose som fanget opp fisk i den innenforliggende strandsonen. 

Notkastet man forberedte her var nok et forsøk med noe som hadde vært et tradisjonelt vårfiske i Furnesfjorden, antakelig fram til disse karenes barndom. En del større garder hadde hevd på å drive såkalt «langrevfiske», en ferskvannsvariant av linefiske, utenfor sine strandlinjer. I dette fisket brukte man levende krøkle som agn på langrevens kroker. Krøkla ble fanget i nøter, som den vi ser på dette fotografiet, når den kom inn mot strendene for å gyte om våren. Denne formen for fiske opphørte etter at det ble forbudt å bruke levende agnfisk. Karene på fotografiet hadde følgelig neppe vært med på notdraing etter krøkle. De hadde imidlertid med seg en 90-årig veteran, som nok kunne fortelle hvordan det ble gjort (jfr. SJF-F. 007189). Denne lokaliteten ved Langodden skal ha vært ett av Mjøsas beste krøklevarp. Fiskeredskapen var antakelig utlånt fra boet etter brødrene Hans (1900-1966) og Martin (1904-1960) Storihle på garden Stor-Ile i Furnes. Fra denne garden ble det drevet et omfattende fiske i Mjøsa, til dels med sikte på videresalg av fisk til kjøpmenn på Hamar og i Oslo. Garden har fortsatt fiskerhytte på Langodden.
  Photo: Lilleøen, Magne / Anno Norsk skogmuseum

Robåt, fotografert i forbindelse med notkast etter krøkle ved Langodden i Furnesfjorden i Mjøsa. Da dette fotografiet var båten anslagsvis 15-20 meter fra land, og karene i båten ...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to