• Ungdom på vegarbeid i Gydalen mellom Flottorp og Eiken.
    Photo: Ukjent, / Historiske Foto- Marnardal og Audnedal

Ungdom på vegarbeid i Gydalen mellom Flottorp og Eiken.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to