• Truleg huset i "Bakken" på Sveindal som var ein husmannsplass.
    Photo: Ukjent, / Historiske Foto- Marnardal og Audnedal (Copyright)

Truleg huset i "Bakken" på Sveindal som var ein husmannsplass.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to