• Barnehage i Reymertgården i Mandal.
    Photo: Øydna, Ruth Torkelsdatter / Historiske Foto- Marnardal og Audnedal (Copyright)

Barnehage i Reymertgården i Mandal.

  • Tags

+ Add


1 comment

Til orientering har avisen Lindesnes tidligere trykt et annet bildet fra barnehage i Reymertgården. Undertegnede eier gården i dag. I familien kjenner vi ikke til dette fra før. Min farfar hadde imidlertid flere ugifte søstre som til dels var hjemmeboende rundt 1900. Kanskje noen av disse var engasjert med barnepass eller "småskole" e.l. slik tradisjonen var i mange borgerhjem.

Add to a folder

Order this image

Share to