• Portrett av Ånon Håland med røtter fra Grindheim.
    Photo: Grand Rapids Hebent / Historiske Foto- Marnardal og Audnedal

Portrett av Ånon Håland med røtter fra Grindheim.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to