• Amerikafareren Johan Helle fra Konsmo som utvandret til Canada.
    Photo: Ukjent, / Historiske Foto- Marnardal og Audnedal

Amerikafareren Johan Helle fra Konsmo som utvandret til Canada.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to