• Stabling av staven er viktig arbeid. Her fra Leland i Grindheim.
    Photo: Hefteli, Knut Knutson / Historiske Foto- Marnardal og Audnedal

Stabling av staven er viktig arbeid. Her fra Leland i Grindheim.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to