• Ungdom fra Langåsen, Ågedal i Bjelland, nå Audnedal.
    Photo: Ukjent, / Historiske Foto- Marnardal og Audnedal

Ungdom fra Langåsen, Ågedal i Bjelland, nå Audnedal.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to