• Skimakerveteranen Gunnar Hagelia forteller om skimaking mens han holder bakenden på ei nylagd eikeski i den ene handa.  Gunnar er født på småbruket Hagelia i Gjerstad i Aust-Agder, der han i ungdomsåra produserte heltreski for salg i bygdene mellom Kristiansand og Skien sammen med faren og et par eldre brødre.  Dette fotografiet er tatt i samband med et dokumentasjonsprosjekt som ble utført i regi av Norsk handverksutvikling (også kalt Norsk håndverksinstitutt).  Denne institusjonen forutsetter at dokumentasjon av slike prosesser skal skje i samspill mellom en tradisjonsbærer (informant), en lærling og en dokumentator.  I dette tilfellet var Jonny Vindfjell lærlingen, Gunnar Hagelia var tradisjonsbæreren og Thomas Aslaksby var dokumentator i samarbeid med to medarbeidere fra Norsk Skogmuseum.  Ettersom Gunnar ikke lenger hadde helse til å sage, telgje og høvle, ble det praktiske arbeidet utført av de to andre under hans veiledning.
    Photo: Løken, Bård / Norsk skogmuseum

Skimakerveteranen Gunnar Hagelia forteller om skimaking mens han holder bakenden på ei nylagd eikeski i den ene handa. Gunnar er født på småbruket Hagelia i Gj

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to