• Portrett av Torborg Skogen og John Høyland utenfor stua.
    Photo: Ukjent, / Historiske Foto- Marnardal og Audnedal

Portrett av Torborg Skogen og John Høyland utenfor stua.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to