• Hengeskap laget av Sjurs-Ån og ant. malt av Johannes S. Ishol, Uv, Lønset, Oppdal, Sør-Trøndelag. Fotografert 1940. Fra album.
    Photo: Gjone, Erling / Norsk Folkemuseum

Hengeskap laget av Sjurs-Ån og ant. malt av Johannes S. Ishol, Uv, Lønset, Oppdal, Sør-Trøndelag. Fotografert 1940. Fra album.

  • Tags

+ Add


1 comment

Navnet skal sikkert være Sjurs-Ån

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to