View search

Setervollen med bebyggelse, Holoa seter, Hadeland, Jevnaker, Oppland, 1903.

  • Tags

+ Add


2 comments

Bildet viser et utsnitt fra sæterområdet "Holoasætra" i Jevnaker almenning (bygdealmenning). Husa nemnt fra venstre: Fjøset til nevæssgarn Sogn (nedre-vest-garden) Fjøset til øvæssgarn Sogn (øvre-vest-garden) Størhuset til gardene Skjennum og Faltensrud Størhuset til nevæssgarn Sogn, øvæssgarn Sogn og østgarn Rud. Denna bygningen ble flyttet til like ovenfor fjøsa til Sognsgarda i 1921, og står der i dag. Ny bygning til østgarn Rud (øst-garden) ble oppført på "gamletomta". Fjøset til østgarn Rud. Fjøsa til Sognsgarda er dessverre borte idag, og kun noen morkne stokker ligger igjen i tomtene. Fjøset til østgarn Rud står på samme tomt, men jeg antar at bygningen på bildet er erstattet i sin helhet med bygningen som står her i dag. Jeg skal prøve å verifisere dette.
Kommentar Holasætra. Sætrene Nevæssgarn Sogn, Øvæssgarn Sog, Østgarn Rud, Skjennum og Faltensrud

Order this image

Share to