Serie med familiebilder tatt av iseksportør Axel Quinsgaard Wiborg (død 1944). Samlingen ble gitt NF av familien 2002.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Share to