Hus på øya Store Tamsøy i Porsangerfjorden. Bygning i to etasjer med gress på taket. Tun med kvinne, barn, ender og kyr. Stige er satt opp mot taket, diverse kar og tønner framme. Serie tatt av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to