"En Finne med sin Töyte" Tegning av en mann med et barn på ryggen og hund i bånd, en kvinne med barn i komse. Etter Dreiers tegning 1812-15.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Order this image

Share to