• Malt glassrute
    Photo: Ukjent / Norsk Folkemuseum

Malt glassrute

  • Tags

+ Add


1 comment

Hjelm med litt av hjelmklede, vulst og hjelmtegn to vinger, fra et våpenskjold. Mellom vingene et bumerke satt sammen av et kryss med to haker og en pil.

Order this image

Share to