• Malt glassrute
    Photo: Ukjent / Norsk Folkemuseum

Malt glassrute

  • Tags

+ Add


1 comment

Hjelm med litt av hjelmklede, vulst og hjelmtegn to vinger, fra et våpenskjold. Mellom vingene et bumerke satt sammen av et kryss med to haker og en pil.

Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to