• Ytre Sæle gård i Bygstad i Gaular i Sogn og Fjordane, Sunnfjord. Innvendig konstruksjon av "gamlekjeleren", fotografert før 1924.
    Photo: Ukjent / Norsk Folkemuseum

Ytre Sæle gård i Bygstad i Gaular i Sogn og Fjordane, Sunnfjord. Innvendig konstruksjon av "gamlekjeleren", fotografert før 1924.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to