• Enger, Sørum, Nedre Romerike, Akershus. Falleferdig våningshus og gjerde.
    Photo: Ukjent / Norsk Folkemuseum

Enger, Sørum, Nedre Romerike, Akershus. Falleferdig våningshus og gjerde.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to