• Enger, Sørum, Nedre Romerike, Akershus. Falleferdig våningshus og gjerde.
    Photo: Ukjent / Norsk Folkemuseum

Enger, Sørum, Nedre Romerike, Akershus. Falleferdig våningshus og gjerde.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Order this image

Share to