• St. Halvards gate 20, Oslo. Lavt trehus sett fra gata.
    Photo: Ukjent / Norsk Folkemuseum

St. Halvards gate 20, Oslo. Lavt trehus sett fra gata.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to