• St. Halvards gate 20, Oslo. Lavt trehus, gårdsplass med klesvask.
    Photo: Ukjent / Norsk Folkemuseum

St. Halvards gate 20, Oslo. Lavt trehus, gårdsplass med klesvask.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Order this image

Share to