• Huset er antakelig fra 1805 fra Øvre Svendby i Feiring i Eidsvoll i Akershus. Gammelt våningshus i tømmer med utsikt mot Mjøsa.
    Photo: Ukjent / Norsk Folkemuseum

Huset er antakelig fra 1805 fra Øvre Svendby i Feiring i Eidsvoll i Akershus. Gammelt våningshus i tømmer med utsikt mot Mjøsa.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to