• Mårud, Sør-Odal, Sør-Østerdal, Hedmark. Våningshus sett fra gårdsplassen.
    Photo: Ukjent / Norsk Folkemuseum

Mårud, Sør-Odal, Sør-Østerdal, Hedmark. Våningshus sett fra gårdsplassen.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Order this image

Share to