• Tollbugata 14, Oslo. Nå på Norsk Folkemuseum. Avfotografert tegning av huset, forslag til oppsetning på NF. Fasadetegning av frk. Dieta Haslund.
    Photo: Ukjent / Norsk Folkemuseum

Tollbugata 14, Oslo. Nå på Norsk Folkemuseum. Avfotografert tegning av huset, forslag til oppsetning på NF. Fasadetegning av frk. Dieta Haslund.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to