• Fjerdingby, Fet, Nedre Romerike, Akershus. Våningshus, bygget 1814 med hvit inngang og stort tuntre. Litt av stabbur til høyre i bildet.
    Photo: Ukjent / Norsk Folkemuseum

Fjerdingby, Fet, Nedre Romerike, Akershus. Våningshus, bygget 1814 med hvit inngang og stort tuntre. Litt av stabbur til høyre i bildet.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to