• Borgen, Fet, Nedre Romerike, Akershus. Våningshuset sett mot gårdsplassen. Trapp i hjørnet av bildet.
    Photo: Ukjent / Norsk Folkemuseum

Borgen, Fet, Nedre Romerike, Akershus. Våningshuset sett mot gårdsplassen. Trapp i hjørnet av bildet.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to