• Borgen, Fet, Nedre Romerike, Akershus. Våningshuset og stabbur.
    Photo: Ukjent / Norsk Folkemuseum

Borgen, Fet, Nedre Romerike, Akershus. Våningshuset og stabbur.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to