• Borgen, Fet, Nedre Romerike, Akershus. Våningshuset og stabbur.
    Photo: Midttun, Gisle / Norsk Folkemuseum

Borgen, Fet, Nedre Romerike, Akershus. Våningshuset og stabbur.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Order this image

Share to