• S. Algarheim, Ullensaker, Øvre Romerike, Akershus. Våningshuset og gårdstunet med uthus. Bygget av lensmann Bøhn i 1840 årene.
    Photo: Ukjent / Norsk Folkemuseum

S. Algarheim, Ullensaker, Øvre Romerike, Akershus. Våningshuset og gårdstunet med uthus. Bygget av lensmann Bøhn i 1840 årene.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Order this image

Share to