• Slættumstuen, Nannestad, Øvre Romerike, Akershus. Lite våningshus sett mot gårdsplassen, hesteredskap ved siden av huset og utsikt mot bygda.
    Photo: Ukjent / Norsk Folkemuseum

Slættumstuen, Nannestad, Øvre Romerike, Akershus. Lite våningshus sett mot gårdsplassen, hesteredskap ved siden av huset og utsikt mot bygda.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to