• Tags arendal kjos mandal knutzen

+ Add


1 comment

Angående bilde NF.01140-1253 som angivelig forestiller Backer, Christensen, Tax og Hornemann. Jeg forstår det slik at det er en silhuett. Da er det vel fra før fotografiets tid. Dessverre vises ikke bildet på nettstedet Deres. Jeg kan forestille meg at Tax kan være Fredrik Bendix Tax (1769-1832) i Holmestrand. Hans kone het Maren. Backer-navnet kan også peke mot Holmestrand. Tax var skipper og kjøpmann før han fikk problemer i 1820-årene og ble tollbetjent.

Share to