• Avsporet damplokomotiv type 11b nr. 76 ved Mjøndalen
    Photo: Ukjent / Norsk jernbanemuseum

Avsporet damplokomotiv type 11b nr. 76 ved Mjøndalen

Serie JMF18931, 2 bilder - Bildene er ikke datert eller stedfestet, men må være fra tog 563s avsporing ved utkjør fra Mjøndalen 10. mars 1933, hvor lokomotiv og en vogn sporet av.

1 comment

  • Hendelsen skjedde 10. mars 1930 - og ikke 1933. Loket ble reparert ved å legge kjelen fra nr. 76 i rammen til lok nr. 77, men loket en fikk, ble enten feilaktig nummerert som nr. 76 eller omnummerert til nr. 76 fra mai 1930, for så å bli hensatt i 1932 og utrangert i 1933.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to