• Banemannskap på Ganddal
    Photo: Ukjent / Norsk jernbanemuseum

Banemannskap på Ganddal

Navnene er skrevet på baksiden, noe utydelig. Fra høyre Haarr, Egeland, Trygve Luna, Haugstad, Vold. Ut fra Jernbanekalenderen 1935 er Haarr og Egeland bekreftet, stasjonert på Ganddal. Haugstad er trolig Gunerius Haugstad og Vold trolig Ole E. Vold, begge stasjonert på Vigrestad.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to