• Oversiktsbilde fra Granvin med stasjonen
    Photo: Wilse, Anders Beer / Norsk jernbanemuseum

Oversiktsbilde fra Granvin med stasjonen

Wilse nr. 50423

  • Tags

+ Add


Add a comment

Order this image

Share to