• Internerte tyskere fra marinefartøyet "Berlin" i arbeid med avdekking av jordmasser, enten i Stjørdalen grustak på Dovrebanen med assistentingeniør Johnsen til venstre i bildet eller i grustaket ved Hell
    Photo: Ukjent / Norsk jernbanemuseum

Internerte tyskere fra marinefartøyet "Berlin" i arbeid med avdekking av jordmasser, enten i Stjørdalen grustak på Dovrebanen med assistentingeniør Johnsen til venstre i bildet ell...

1 comment

  • Dersom dette bildet er fra Hell, så er det ikke på Dovrebanen, da den har endeholdeplass i Trondheim. Hell er stoppested på Meråkerbanen og på Nordlandsbanen.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to