• Personvogn litra BCo nr. 552 og CFo nr. 648 sammenkjørt
    Photo: Rummelhoff, Bartholomæus / Norsk jernbanemuseum

Personvogn litra BCo nr. 552 og CFo nr. 648 sammenkjørt

Togulykken 10.10.1935 på Randsfjordbanen - Rummelhoff neg.nr. 3550

2 comments

  • Dette er et "typisk togfoto": Nøyaktige detaljer om materiellet, men lite eller intet om selve hendelsen...

    Årsak, var det mennesker med, og så videre.

  • Dersom du vil vite mer om hendelsen, så vil du kunne finne noe om dette i en utgave av "NSB Tekniske medelelser" fra ca. 1935, dagspressen, samty i min artikkel i "På sporet" for en del år siden.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to