• Tåsen Samvirkelag
    Photo: Neupert, Herman / Norsk jernbanemuseum

Tåsen Samvirkelag

Tåsen Samvirkelag var agent for pakkegods for NSB. - Neupert neg.nr. 13903.

1 comment

  • I juni 1942, utenfor Tåsen Samvirkelag, fikk Hans Chr. Hauge beskjed av Milorgleder Knut Møyen om at Hauge måtte overta. Gestapo var på sporet av Møyen, og han måtte rømme til Sverige. Kilde: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013012206137 (s. 115)

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to