• Provisorisk gatebru over Akerselva med prammer i forgrunnen
    Photo: Ukjent / Norsk jernbanemuseum

Provisorisk gatebru over Akerselva med prammer i forgrunnen

Utbygging Oslo Ø og Lodalen

  • Tags

+ Add


Add a comment

Order this image

Share to