• Fotokonvolutt. E. Hammerstad A/S Hamar. 
E. Hammerstad -optiske artikler, sykepleierartikler-fotografiske artikler - og parfymeri. 
"E. Hammerstad startet sin forretning som optisk instrumentmaker og metallstøper i 1862 og fra 1868 var han også bandagist og fra 1877 justermester. Han drev sin forretning til den i oktober 1910 ble overtatt av urmaker A. M. Sveen og gullsmed P. Børke, og ved Sveens død gikk overrettsakfører Hjelmstad inn som medeier. I. juni 1918 ble forretningen overtatt av et aksjeselskap bestående av Trygve S. Hansen. Moriitz Hansen og S. Christiansen, med den første som disponent. Fra november 1928 driver Trygve S. Hansen forretningen som eneinnhaver. Hansen var utdannet som gullsmed, men etter at han hadde arbeidet som sådann en tid i Amerika, skaffet han seg seg spesiallutdannelse som optiker ved optikerkurser i Tyskland. Etthvert ble forretningen utvidet til å omfatte fotografiske artikler med kopieringsantalt og parfymeri. "
Sitat fra "Hamars næringsliv i jubileumsåret 1949"
    Photo: Anno Domkirkeodden

Fotokonvolutt. E. Hammerstad A/S Hamar. E. Hammerstad -optiske artikler, sykepleierartikler-fotografiske artikler - og parfymeri. "E. Hammerstad startet sin forretning som opti...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to